TelemarketingCentret ApS som effektiv mødebooker

TelemarketingCentretTelemarketingCentret ApS ser det som deres fornemmeste opgave at hjælpe deres kunder med vedvarende succes. Således har TelemarketingCentret ApS siden 2001 serviceret virksomheder indenfor et bredt spektrum af brancher. Markting som redskab for at styrke salget og en virksomheds overordnede præstation har længe, og er til stadighed et emne, der diskuteres, når årets budget planlægges. Kommercielt set skærer virksomheder i marketingbudgettet under nedgangstider, da de ikke har den samme likviditet som ellers. Set ud fra et marketingsperspektiv er dette dog det ideelle tidspunkt at investere.

TelemarketingCentret ApS er eksperter i mødebooking og booker årligt møder for en lang række af virksomheder. Branchespecifikt kan TelemarketingCentret ApS kunder nævnes blandt transport, IT, forsikring, medicinal og print. På TelemarketingCentret ApS hjemmeside nævnes forskellige cases, der har styrket deres kunders salg betydeligt gennem mødebooking. TelemarketingCentret ApSs kompetente hold af phonere har bl.a. hjulpet virksomheder til en vækst på op mod 160 procent.

Marketingbudgettet på tværs af brancher

Ud fra teorien stemmer disse tal godt overens med de muligheder, der ligger bag redskabet. Det er udbredt, at recession ofte får virksomheder til at sætte spørgsmålstegn ved deres købekraft. Hvis alle virksomheder holder igen med investeringerne i nedgangsperioder er den potentielle gevinst i din branche derfor tilsvarende større. Selvom der længe har været fremgang i dansk økonomi er markting stadig et område, hvor mange virksomheder sparer. Dette er noget man ofte har set hos TelemarketingCentret ApS, men egentligt kan siges går lidt imod hvad teorien anbefaler. I en branche, hvor kunder har en begrænset viden omkring produkter/udbydere, er det en gennemgående tendens, at den største succes er at finde hos markedslederne. Kunderne ser lederne som dem, der råber højest og argumentet er, at man derfor ikke bør spare på budgettet, når ens konkurrenter skærer i selv samme.

Lad statistikken tale sit sprog

TelemarketingCentret ApS er landets stærkeste samarbejdspartner inden for mødebooking og har gennem tiderne booket mere end 95.000 møder. TelemarketingCentret ApS er eksperter i succesfuld mødebooking, og har høstet anerkendelse for, at kunne flytte markedsandele. Her kan nævnes et børsnoteret forsikringsselskab, der oplevede en stigning på 12-14 % i salget til erhverv efter TelemarketingCentret ApS havde booket møder til assurandører.

I en anden af TelemarketingCentret ApS cases kan nævnes en kunde, der havde en ordreafslutning på 0,8 pr. dag. Efter TelemarketingCentret ApS overtog mødebookingen steg ordreafslutningen til 2,1 pr. konsulent pr. dag.

Marktingteorien siger, at vaner kan være svære at bryde når der er gode tider. Kunderne er komfortable omkring deres nuværende vaner og hvordan tingene skal gøres på daglig basis. I sværere tider, der ofte har et langt efterslæb, sætter kunderne større spørgsmålstegn ved deres værdigenererende systemer. Dette kan derfor være et argument for, at spørge kunderne ind til nye tiltag og ideer.

Set fra TelemarketingCentret ApS perspektiv er opskriften simpel. Hvis antallet af kunder, der skifter over til din virksomheds brand er større end antallet af kunder man mister pga. nedgang i økonomien, så vil salget stige. Argumentet er måske et forsimplet hverdagsbillede for mange virksomheder i Danmark, men bør tages til overvejelse når der budgetteres.

Altid med et potentielt salg for øje

TelemarketingCentret ApS har en uovertruffen historik med mødebooking til virksomheder, og alle møder er efter TelemarketingCentret ApS ånd foretaget med et potentielt salg for øje. Hos TelemarketingCentret ApS taler man kvalitet frem for kvantitet og ved, at salget i sidste ende er alfa og omega for deres kunder.

Er din arbejdsplads afhængig af møder for at skabe nye salg og vækst, er TelemarketingCentret ApS en stærk samarbejdspartner, der lader sine resultater tale sit eget sprog.

TelemarketingCentret ApS kompetente callcenter booker møderne for sine kunder, så de alle kan koncentrere sig om at sælge. TelemarketingCentret ApS arbejdsprocesser er altid møntet mod et potentielt salg og har en historik med at skabe øget omsætning for sine kunder i takt med flere afholdte møder.