installation af faskiner og nedsivningsanlæg

De fleste der skal have lavet større ændringer omkring kloakering, vil tit og ofte opleve det som en et større projekt. Det kommer selvfølgelig an på projektets omfang, men i alle tilfælde er det vigtigt, at der bliver taget professionel hånd om opgaven.

Det er her man finder et velrenommeret dansk autoriseret kloakfirma, der har eksisteret siden 2008. Kloakfirmaet tilbyder en lang række af professionelle løsninger, og blandt disse finder man faskiner og nedsivningsanlæg. Begge installationer er uhyre effektive, idet de kræver minimal vedligeholdelse, men samtidigt kræver stor ekspertise at installere.

Effektive faskiner er gode for miljø

Faskiner bliver normalt installeret for at lede regnvandet væk fra huset. Der kan være mange grunde til, at man vælger faskiner som den rette løsning, men kort og godt så er faskiner uhyre effektive til at lede vandet væk og dermed undgå oversvømmelser. Hertil kan en faskine sørge for, at regnvandet ledes til grundvandet, i stedet for at det ledes i kloakken og går tabt.

Tidligere var det ikke et problem, da der ikke var så tæt bebygget. I dag er tilfældet dog, at ca. 30 % af alt det vand der falder, ikke vil ryge tilbage til grundet. En faskine derimod, vil effektiv kunne lede vandet tilbage til grundvandet, hvor det hører til, og dermed sikre grundvandsbeholdningen til fremtiden.

Læs mere om faskiner inde på den autoriserede kloakmesters hjemmeside, og hvordan man dermed både kan undgå oversvømmelser fra regn, men også kan gøre noget godt for miljøet.

Nedsivningsanlæg er praktiske uden for byerne

I modsætning til faskinen, der virkelig er kommet på dagsordenen i parcelhuskvarteret, så er nedsivningsanlæg mere udbredte i områder, der ikke er så tæt bebyggede. Man kan sige, at nedsivningsanlæg er mest udbredte i åbne landskaber, og en af grundende til dette er, at et nedsivningsanlæg at let af vedligeholde. Hvert andet skal septiktanken tømmes minimum hvert andet år, og det kommer an på antallet af beboere i husstanden. Med et nedsivningsanlæg føres spildevandet væk fra huset og hen til tanken, hvor det organiske materiale sorteres fra. Herefter føres spildevandet videre til det reelle nedsivningsanlæg, der ofte er en rende fyldt med nøddesten.

Alt om nedsivningsanlæg kan man endvidere læse inde på kloakmesterens hjemmeside, hvor man endvidere finder kontaktoplysninger på telefon og mail.