Hvem er Casper Lars Tingkær?

Casper Lars Tingkær er manden, der står i spidsen for Nordic Medical Solutions ApS, der er en dansk grossistvirksomhed indenfor sourcing og levering af internationale mærker af medicinsk udstyr såsom dermal fyldstoffer og æstetiske dermatologi produkter. Casper Lars Tingkær har ledet virksomheden siden april 2012, hvor han tiltrådte stillingen som CEO. Inden Casper Lars Tingkær fik denne stilling, havde han lagt en lang karriere i medicinalbranchen bag sig. Hans karrierevej inden for medicin rækker helt tilbage til maj 2000, hvor Casper Lars Tingkær starter et trainee-forløb for medicinal grossistvirksomheden Missionpharma A/S. Efter et års endt trainne-forløb bliver Casper Lars Tingkær ansat som Country Manager i virksomheden. Efter et par års erfaring herfra, vælger Casper Lars Tingkær at stoppe og søge nye udfordringer. I en længere periode arbejder Casper Lars Tingkær indenfor medicinalindustrien i flere forskellige virksomheder, som han spiller en vigtig rolle for. Siden slutningen af 2004 er han med til at skabe 4 succesfulde virksomheder, hvor han især er med til at gøre en forskel for to af dem, der ender med at blive videresolgt. Den ene virksomhed for et to cifret millionbeløb og en virksomhed for et mindre millionbeløb.

Casper Lars Tingkær vælger en karriere inden for medicin

Casper Lars Tingkærs erhvervskarriere startede oprindeligt i tøjbranchen, hvor han arbejdede for en producent af modetøj. Der gik dog ikke længe før Casper Lars Tingkær ændrede karriereretning, da han fandt ud af, at branchen ikke havde hans fulde interesse. Siden han for alvor startede sin medicinske karriere, blev han hurtigt enig om, at det var den vej han skulle gå. I dag kan Casper Lars Tingkær således trække på en masse erfaring, han har høstet igennem hele hans karriere indenfor medicinbranchen. I dag sidder Casper Lars Tingkær for bordenden som direktør for Nordic Medical Solutions ApS, hvor han skal tage hånd om store udfordringer. Virksomheden har mange års erfaring inden for medicinalbranchen, og kan med stolthed kalde sig til at være blevet et foretrukket europæisk leverandør af medicinsk udstyr med meget konkurrencedygtige priser.

Casper Lars Tingkær som person

Som person betragter Casper Lars Tingkær sig selv som iværksætter-typen. Han beskriver sig selv som en ildsjæl der har et stort drive. Når det gælder om at bringe nye forretningsideer i spil, så handler det for Casper Lars Tingkær altid om, hvilken forskel han kan gøre i virksomheden. I den tid Casper Lars Tingkær har været ansat i medicinalvirksomheder har han uden tvivl spillet en central rolle hos de fleste. Mange forbinder det at være iværksætter med at starte egen virksomhed op, hvilket nødvendigvis ikke er rigtigt, da det også kan være personer, der blot starter nye projekter op i virksomheder. Når det gælder iværksætterskab, så er Casper Lars Tingkær et rigtig godt eksempel på dette område.

Casper Lars Tingkær har ikke selv startet egen virksomhed op i hans karriere, men har derimod medvirket i mange større projekter i tidligere jobs som i sidste ende har båret frugt. Casper Lars Tingkær satte især et afgørende præg på to virksomheder, der med stor succes blev videresolgt. På baggrund af dette kan man uden tvivl sige at Casper Lars Tingkær er kendt for sit store drive i projekter og sikrer fremdriften af dem, hvilket i den grad er lykkes for ham. Hver gang Casper Lars Tingkær går i fremmøde med et nyt projekt er han meget fokuseret, hvilket er drivkraften bag hans store succes. Som person elsker Casper Lars Tingkær også at søge nye udfordringer, hvilket blandt andet kommer til udtryk igennem hans karriere. Tidligt i han erhvervskarriere fandt han ud af at han havde truffet det forkerte karrierevalg, og han kastede sig derfor i en helt ny branche. Et valg han ikke fortryder i dag.