Hvad er skilsmissesæreje og kombinationssæreje?

Inden man indgår et ægteskab, kan det være en god ide at oprette en ægtepagt eller aftale om bodeling, hvis forholdet skulle ende i skilsmisse, hvilket flere og flere forhold desværre gør. Det kan dog være svært at finde ud af de mange begreber, som man skal forholde sig til, men her kan du læse om, hvad skilsmissesæreje og kombinationssæreje er samt, hvordan du bør forholde dig, hvis du blot vil gardere dig mod skilsmisse i et papirløst forhold.

Hvor koldt og kynisk det end måtte lyde, kan det være en god ide at overveje, om ens partner ved skilsmisse eller dødsfald skal arve den halve eller hele formue. Især det kan være en fordel at gøre sig tanker om oprettelse af særeje, hvis den ene part skulle have en større indkomst eller formue end den anden part. Dette er langt fra en romantisk løsning, men om ikke andet er det en praktisk foranstaltning at overveje oprettelse af skilsmissesæreje, kombinationssæreje eller et andet særeje ved en eventuel skilsmisse. Men hvad er forskellen på de forskellige særejeformer?

Skilsmissesæreje

En aftale om skilsmissesæreje betyder, at man i tilfælde af enten separation eller skilsmisse opnår særeje, og derfor ikke skal afgive 50% af aktiverne i den fælles formue, som man normalt vil skulle ved indgåelse af ægteskab. Dog vil man i tilfælde af dødsfald ikke længere have skilsmissesæreje, og en aftale om skilsmissesæreje omfatter derfor KUN separation og skilsmisse. Denne særejeform skelner ikke mellem, hvilken af de to parter der dør først, og hvis personen der først afgår ved død har stiftet en stor gæld, vil den tilbagelevende part derfor hæfte for gælden. I tilfælde af at den mindst bemidlede part først afgår ved døden, vil fællesformuen nu også komme i spil i tilfælde af særarvinger fra familie eller andet Derfor er brugen af skilsmissesæreje begrænset, og hvis man først har besluttet at oprette et særeje i ægteskabet, vil man som udgangspunkt vælge en anden form.

Kombinationssæreje

En af de særejeformer, som man kan benytte frem for skilsmissesæreje er den form som hedder kombinationssæreje – eller mere præcist ægtefællebegunstigende kombinationssæreje. Som navnet lyder vil et ægtefællebegunstiget kombinationssæreje begunstige ægtefællen, og i modsætning til skilsmissesærejet vil den længstlevendes formue ikke blive en del af fællesformuen, og den vil derfor ikke komme i spil i tilfælde af gæld hos kreditorer eller uddeling af arv til særarvinger. Man kan derfor sige, at den længstlevendes overgår til et fuldstændigt særeje, der omfatter særeje ved både separation, skilsmisse og begge ægtefællers dødsfald.

Hvor praktisk det end ville være, er det ikke en mulighed at oprette et særeje ved dødsfald, så man opnår fuldstændig særeje ved dødsfald og fælleseje ved skilsmisse

Hvad koster et skilsmissesæreje eller kombinationssæreje?

For at en ægtepagt kan blive gældende skal den lyses i personbogen, og denne service koster 1660kr i tinglysningsafgift, hvorimod det koster mellem 4-5.000 at oprette en ægtepagt med enten skilsmissesæreje eller kombinationssæreje, men prisen kan variere lidt efter indhold.